Profi Deunydd

A oes gennych unrhyw ddeunydd cynnyrch neu sampl pecynnu yr hoffech ei brofi gyda'n systemau pecynnu?

Mae tîm LEADALL ar gael i'ch helpu chi i benderfynu ai ein system becynnu yw'r dewis cywir ar gyfer eich cais.Bydd ein tîm o dechnegydd yn darparu:

Dadansoddiad Ceisiadau:

- Ai peiriant pecynnu ffilm rholio fertigol neu beiriant pacio bagiau wedi'i wneud ymlaen llaw yw'r dewis cywir ar gyfer eich cais?

- graddfa math llinol neu lenwad ebill, pa un i'w ddewis?

- Elevator ar oleddf, elevator sgriw, neu elevator bwced math Z?

- Argraffydd rhuban, argraffydd Inkjet, pa un i'w ddewis?

- Peiriant selio gwres, peiriant gwnïo pwytho, pa un i'w ddewis?

Profi Cynnyrch a Deunydd:

- Byddwn yn cynnal profion gyda'n systemau pecynnu ac yn dychwelyd deunyddiau wedi'u prosesu mewn ychydig ddyddiau ar ôl eu derbyn.

Adroddiad Ceisiadau:

- Ar ôl dychwelyd eich samplau wedi'u prosesu, byddwn hefyd yn darparu adroddiad manwl sydd ar gyfer eich diwydiant a'ch cais penodol.Yn ogystal, byddwn yn gwneud argymhelliad ynghylch pa system sy'n iawn i chi.

cefnogaeth
cefnogaeth